ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ

Μια έρευνα που διεξήχθει στο The Harley Medical Group διαπίστωσε ότι ο ρυθμός αύξησης των ανδρών ηλικίας 35 ετών και άνω, οι οποίοι αποφάσισαν να διορθώσουν την ενοχλητική εμφάνιση της κοιλιάς τους με μια κοιλιοπλαστική, αυξήθηκε κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2010, από 26% το προηγούμενο έτος, σε 40%.

Πολλοί από τους άνδρες που υποβάλλονται σε πλαστική κοιλιάς είναι επιχειρηματίες. Ο ανταγωνισμός στο χώρο εργασίας θέλει τους άντρες να συναγωνίζονται ακόμη και στην εμφάνιση. Κάποιες φορές όμως, η απώλεια βάρους γύρω από το στομάχι μπορεί να μην αρκεί, γιατί το μέγεθος του προβλήματος ήταν τέτοιο που μετά από την απώλεια του βάρους, βρίσκονται με χαλαρό δέρμα στο στομάχι τους, που συνήθως κρέμεται. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αναγκαία και η κοιλιοπλαστική για να απομακρύνει το χαλαρό, κρεμάμενο δέρμα.

Οι άνδρες αυτοί, μετά από την απώλεια του μεγάλου περιττού βάρους και πριν την πλαστική κοιλιάς, αισθάνονται μια ψυχική κατάπτωση, γιατί έχουν κάνει μια σημαντική προσπάθεια για να καταφέρουν την απώλεια αυτή και παρ’ όλ’ αυτά δεν έχουν αποκτήσει την ελκυστική εμφάνιση που προσδοκούσαν. Μετά την κοιλιοπλαστική, το συναίσθημα αλλάζει. Αποκτούν καλύτερη εμφάνιση, μεγαλύτερη κινητικότητα και καλύτερη ψυχική διάθεση για να διατηρήσουν το αδυνατισμένο σώμα τους σε αυτήν την καλή κατάσταση.

Recommended Posts