φωτογραφιες κοιλιοπλαστικη πριν και μετα

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ - ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Dr ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ