Πλήρης κοιλιοπλαστική με περιορισμένη λιποαναρρόφηση


λιποαναρρόφηση και κοιλιοπλαστική

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται στα άτομα εκείνα που έχουν αρκετή χαλάρωση στο κοιλιακό τοίχωμα και ταυτόχρονα αρκετή συσσώρευση λίπους. Πολλοί γιατροί προτείνουν η κοιλιοπλαστική και η λιποαναρρόφηση να γίνονται σε δύο χωριστές επεμβάσεις. Κατά βάση δεν έχουν άδικο.

Λιποαναρρόφηση και πλαστικη κοιλιας

Παρ’ όλ’ αυτά επειδή το να υποβάλλεται κάποιος σε δύο επεμβάσεις δεν πολύ εύκολο μπορεί κανείς να κάνει
ταυτόχρονα κοιλιοπλαστική και λιποαναρρόφηση υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές εστιάζονται στο
ότι η λιποαναρρόφηση θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένα σημεία και να μην είναι υπερβολικά εκτεταμένη.

Ο γιατρός θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι αυτά τα σημεία, ώστε η επέμβαση να διεξάγεται με ασφάλεια.