Κοιλιοπλαστική μετά από μεγάλη απώλεια βάρους


Κοιλιοπλαστική μετά από απώλεια βάρους


Λόγω της ανάπτυξης των βαριατρικών επεμβάσεων (δακτύλιος, γαστρικό μανίκι, κλπ), τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα άτομα εκείνα που παρουσιάζουν έντονη χαλάρωση μετά από μαζική απώλεια βάρους. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο στις μέρες μας, να παρουσιάζονται στον πλαστικό χειρουργό άτομα, που έχουν χάσει πάνω από πενήντα κιλά και μερικές φορές και πάνω από εκατό. Είναι εύλογο ότι η χαλάρωση σε όλα τα σημεία του σώματός τους είναι πολύ έντονη.

Συνήθως, προβαίνουν σε μία σειρά επεμβάσεων προκειμένου να διορθώσουν σχεδόν όλες τις περιοχές του σώματός τους. Μεγάλη σημασία μεταξύ των επεμβάσεων αυτών έχει η κοιλιοπλαστική (πλαστική κοιλιάς tummytuck). Είναι από τις επεμβάσεις εκείνες που δίνουν το πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα και που πραγματικά αξίζουν τον κόπο.

Οι περιπτώσεις αυτές βέβαια παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Μία από αυτές είναι ότι, στο σημείο που τελειώνει η περιοχή που διορθώνεται, ακολουθεί μία περιοχή χαλαρή. Στα σημεία αυτά χρειάζεται μία ιδιαίτερη προσοχή και υπάρχει μία τεχνική δυσκολία για τον πλαστικό χειρουργό.

Επίσης στις περιπτώσεις πολύ μεγάλης απώλειας βάρους έχει παρατηρηθεί ότι οι πιθανότητες επιπλοκών είναι αυξημένες. Χρειάζεται μια διαφορετική λεπτομερής συζήτηση με το γιατρό, όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες των περιπτώσεων αυτών.  Οι ιδιαιτερότητες αυτές μπορεί να έχουν και ιδιαιτερότητες στο αποτέλεσμα. Φυσικά δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς ένα τόσο καλό αποτέλεσμα στη διαμόρφωση γραμμών σώματος, όσο σε κάποιο άτομο, που ο βαθμός χαλάρωσης δεν είναι τόσο μεγάλος. Από την άλλη πλευρά όμως, οι περιπτώσεις αυτές έχουν το πλεονέκτημα ότι η τομή μπορεί να κατέβει αρκετά χαμηλά, λόγω της υπερβολικά μεγάλης χαλάρωσης.

Κοιλιοπλαστική άνδρα μετά από μεγάλη απώλεια βάρους

Τα άτομα, που έχουν γενικευμένη χαλάρωση, έχουν την τάση να ζητούν από το γιατρό να γίνουν όλες οι επεμβάσεις σε ένα στάδιο. Θα πρέπει κανείς να αποφεύγει κάτι τέτοιο και είναι καλύτερα να διορθώσει το πρόβλημά του σε περισσότερα στάδια. Πολλές επεμβάσεις ταυτόχρονα αυξάνουν κατά πολύ την ενόχληση της περιόδου αποθεραπείας. Ταυτόχρονα όμως αυξάνονται δυσανάλογα πολύ και οι πιθανότητες επιπλοκών.

Για τους ανωτέρω λόγους όσο ελκυστικό και εάν φαίνεται, το να κάνει κανείς πολλές επεμβάσεις ταυτόχρονα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι πιο ασφαλές για αυτόν, να τις μοιράσει σε περισσότερα από ένα στάδια.